Niedługo technologia pozwoli na wydrukowanie nie tylko protezy, lecz także całego dziecka.