Z innych informacji z kraju: matka Madzi kichnęła.