Szable do boju, lance w dłoń, bolszewika goń, goń, goń!